Termat dhe Kushtet

Mirëse erdhët në Flaers.com

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes në internet të Albaniapps LTD STI, të vendosura në www.flaers.com.

Duke hyrë në këtë faqe në internet supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni FLAERS nëse nuk pranoni të merrni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.
Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushtet, Deklaratën e Privatësisë dhe Njoftimin për Mohim dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohet juve, personi që hyn në këtë faqe në internet dhe në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetë", "Ne", "Jona" dhe "Ne", i referohet Kompanisë sonë. "Partia", "Palët", ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjithë kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe vlerësimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës tonë për Klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të përmbushjes së nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe subjekt i, ligjit mbizotërues të Hollandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose i fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronjë të madhe dhe / ose ai / ajo ose ato, merren si të këmbyeshme dhe si rrjedhim i referohen të njëjtave.

Cookies

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në www.flaers.com, ju pranuat të përdorni cookies në marrëveshje me Politikën e Privatësisë të Albaniapps LTD STI.

Shumica e faqeve të internetit interaktive përdorin cookies për të na lejuar të marrim detajet e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga partnerët tanë të lidhur / reklamave mund të përdorin gjithashtu cookies.

Liçensimi

Përveç nëse thuhet ndryshe, FLAERS LTD STI dhe / ose licensuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në www.flaers.com. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të përdorni këtë nga www.flaers.com për përdorimin tuaj personal duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

 • Ripublikoni materialin nga FLAERS.COM
 • Shisni, merrni me qira ose nën-licencë materiale nga FLAERS.COM
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga FLAERS.COM
 • Rishpërndani përmbajtjen nga FLAERS.COM

Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën:

Pjesë të kësaj faqe në internet ofrojnë një mundësi që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes në internet.

FLAERS LTD STI nuk filtron, modifikon, boton ose rishikon Komentet para pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e FLAERS LTD STI, agjentëve të tij dhe / ose bashkëpunëtorëve të saj. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që poston pikëpamjet dhe mendimet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, FLAERS LTD STI nuk do të jetë përgjegjës për Komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe / ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi të dhe / ose postimit të dhe / ose paraqitjes së Komenteve në këtë faqe në internet

FLAERS LTD STI rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha komentet dhe për të hequr çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre termave dhe kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

 • Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk pushtojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë ndonjë material shpifës, shpifës, fyes, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm që është një shkelje e privatësisë
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose aktivitete komerciale ose aktivitete të paligjshme me porosi ose të paraqitjes.

Me anë të kësaj ju i jepni FLAERS LTD STI një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga komentet tuaja në çdo dhe të gjitha format, formatet ose mediat.

Hiperlidhja me Përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Uebfaqen tuaj pa miratimin paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorët e kërkimit;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e drejtorive në internet mund të lidhen me Uebfaqen tonë në të njëjtën mënyrë siç hyperlink në Uebfaqet e bizneseve të tjera të listuara; dhe
 • Bizneset e Akredituara në të gjithë sistemin përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare të bamirësisë dhe grupeve të mbledhjes së fondeve të bamirësisë të cilat mund të mos hyjnë në lidhjen me faqen tonë të internetit.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebfaqes, për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizim, miratim ose aprovim të palës që lidh dhe produkteve dhe / ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës që lidh.

Ne mund të shqyrtojmë dhe miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • zakonisht të njohura për burimet e informacionit për konsumatorin dhe / ose biznesin;
 • faqet e komunitetit dot.com;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit e drejtorive në internet;
 • portale në internet;
 • firmat e kontabilitetit, ligjit dhe këshillimit; dhe
 • institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të aprovojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bëjë të shohim në mënyrë të pafavorshme për veten ose për bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e FLAERS LTD STI; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës që lidh.

Nëse jeni një nga organizatat e renditura në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një email tek FLAERS LTD STI. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga të cilat keni ndërmend të lidheni me Uebfaqen tonë dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilën dëshironi të lidhja Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të hyperlink në faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Me përdorimin e emrit tonë të korporatës; ose
 • Me përdorimin e lokatorit uniform të burimeve që lidhet me të; ose
 • Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me të, kjo ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës që lidh.

Asnjë përdorim i logos ose veprave të tjera artistike të FLAERS LTD STI nuk do të lejohet për lidhjen e një marrëveshje licence të markës tregtare.

iFrames

Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë prezantimin vizual ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe mbroni nga të gjitha pretendimet që po rriten në Uebfaqen tuaj. Asnjë lidhje (t) nuk duhet të shfaqet në asnjë Uebfaqe që mund të interpretohet si shpifëse, e pahijshme ose kriminale, ose që shkel, përndryshe shkel, ose mbron shkeljen ose shkeljen e ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj

Ju lutemi lexoni Rregulloren e Privatësisë

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në Uebfaqen tonë. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet për në Uebfaqen tonë, sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të respektuar këto terma dhe kushte dhe ajo lidh politikën në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me Uebfaqen tonë, ju pranoni të jeni të detyruar të ndiqni këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në Uebfaqen tonë që është fyese për ndonjë arsye, jeni të lirë të kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por nuk jemi të detyruar ose aq shumë ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe në internet është i saktë, nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i azhurnuar.

Përgjegjësia

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për vdekje ose lëndim personal;
 • kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuaj për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni cilindo nga detyrimet tona ose tuaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 • përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuaja që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë Seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit paraardhës; dhe (b) rregullojnë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në shkelje dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja në internet dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.