Qentë provojnë çizmet për herë të parë
Keni parë ndonjëherë qen që veshin çizme për herë të parë

What's your reaction?

Facebook Conversations

Disqus Conversations