Artisti ilustron jetën e përditshme me gruan e tij, tani të shohim edhe vajzën e tyre të vogël (31 ilustrime )
Të jesh një mama dhe baba i sapo bërë është një përvojë krejt tjetër. Misjon pothuajse i pamundur, edhe artisti jonë ka shfaqur këto vështirësi në ilustrimet e tij
https://www.instagram.com/jude_devir/
https://www.instagram.com/jude_devir/

Për të parë ilustrime fantastike të tilla ndiqni autorin në : 

WEB            INSTAGRAM         TWITTER         FACEBOOK

Reagimi Juaj?

Facebook Conversations

Disqus Conversations