Kuiz! Sa prej jush do i njohin këto 10 vepra arti botërore
Kuiz! Sa prej jush do i njohin këto vepra arti botërore

1. Kush është autori i kësaj vepre

1. Kush është autori i kësaj vepre

2. Po autori i kësaj vepre

2. Po autori i kësaj vepre

3. ...autori i kësaj vepre?

3. ...autori i kësaj vepre?

4. Si e ka emrin kjo vepër e Vincent Van Gogh

4. Si e ka emrin kjo vepër e Vincent Van Gogh

5. Kush është autori i kësaj vepre të famshme

5. Kush është autori i kësaj vepre të famshme

6. Po kjo vepër e Kanagawa Oki Nami Ura si quhet

6. Po kjo vepër e Kanagawa Oki Nami Ura si quhet

7. Cili autor i famshëm Shqiptar ka bërë këtë vepër?

7. Cili autor i famshëm Shqiptar  ka bërë këtë vepër?

8. Autori i kësaj vepre?

8. Autori i kësaj vepre?

9. Si quhet kjo vepër?

9. Si quhet kjo vepër?

10. Stuhia në detin Galile është vepër e autorit...?

10. Stuhia në detin Galile është vepër e autorit...?

Kuiz! Sa prej jush do i njohin këto 10 vepra arti botërore

Reagimi Juaj?

Facebook Conversations

Disqus Conversations