Sa të fortë e keni kujtesën në histori?
Testo njohuritë e tua dhe shiko sa e njeh historinë e vendit tënd.

Në cilat vite u zhvilluan Luftërat Iliro-Romake?

Në cilat vite u zhvilluan Luftërat Iliro-Romake?

Në cilin shekull u bënë dyndjet sllave në tokat shqiptare?

Në cilin shekull u bënë dyndjet sllave në tokat shqiptare?

Kur u mbajt Beslidhja e Lezhës

Kur u mbajt  Beslidhja e Lezhës

Kur u botua Meshari i Gjon Buzukut

Kur u botua Meshari i Gjon Buzukut

Kur u mblodh Lidhja e Prizërenit?

Kur u mblodh Lidhja e Prizërenit?

Në cilin vit u mbajt kongresi i Manastirit?

Në cilin vit u mbajt kongresi i Manastirit?

Kur u hap shkolla e parë shqipe?

Kur u  hap shkolla e parë shqipe?

Kur u shpall Shqipëria e pavarur?

Kur u  shpall Shqipëria e pavarur?

Në cilin vit u rrëzua diktatura në Shqipëri

Në cilin vit u rrëzua diktatura në Shqipëri

Kur u shpall pavarsia e Kosovës

Kur u shpall pavarsia e Kosovës

Sa të fortë e keni kujtesën në histori?

Reagimi Juaj?

Facebook Conversations

Disqus Conversations