Sfidoni kufijtë e shqipes. Sa mirë e njihni gegërishten?
Përdorimi i gjuhës letrare na lë larg fjalëve karakteristike krahinore. Bëni testin dhe zbuloni sa mirë e njihni gegërishten.

Cili është kuptimi i Kollomoq

Kallnor

Cila nga këto kafshë quhet Minqorr në gegërisht

Cili është kuptimi i fjalës: Shtunak

Cili është kuptimi i fjalës: Simator

Cili është kuptimi i fjalës: Jezull

Cili është kuptimi i fjalës: Gresë

Cili është kuptimi i fjalës: Tamël

Cili është kuptimi i fjalës: Nadje

Cili është kuptimi i fjalës: Kasavet

Cili është kuptimi i fjalës: Molla t'arta

Cili është kuptimi i fjalës: Kërtolla

Cili është kuptimi i fjalës: Thi

Cili është kuptimi i fjalës:Purri

Cili është kuptimi i fjalës: T'lyn

Cili është kuptimi i fjalës: Gadhad

Sfidoni kufijtë e shqipes. Sa mirë e njihni gegërishten?

Reagimi Juaj?

Facebook Conversations

Disqus Conversations